Käesolevad Müügitingimused kehtivad Bjuti.ee klientide (edaspidi Ostja) ja Bjuti Kaubandus OÜ (edaspidi Bjuti) vahel kauba (edaspidi Toode/Tooted) tellimisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta. Bjuti jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on Müügitingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.

Tellimuste vormistamine

Sobiva Toote tellimiseks peab need lisama ostukorvi vajutades nupule "Lisa ostukorvi".
Toote hind ja saadavus võivad jooksvalt ja etteteatamata muutuda.
Toodete hind on välja toodud Bjuti veebilehel ja soodushinna puhul kajastub seal nii soodus- kui tavahind.

Ostjal on võimalik ostukorvi sisu vaadata vajutades menüüs asuvale ostukorvi ikoonile.
Ostukorvis olevat Toodete kogust saab muuta. Toote eemaldamiseks ostukorvist kasutage prügikasti kujuga nuppu

Tellimuse vormistamise alustamiseks peab vajutama nupule “Tellimuse vormistamisse”.
Tellimuse kinnitamise alustamiseks vajutage nuppu “Kinnitamise eelvaade” peale tarnetingimuste valikut ja kontaktandmete sisestamist.
Tellimuse andmete kontrolli ja kinnitamise lehel saab tellimuse kinnitada vajutades "Kinnita tellimus". Seejärel vormistatakse ettemaksuarve ja saadetakse Ostja-le tellimuse määratud e-posti aadressile. Arvet on võimalik tasuda kohe tellimuse kinnituse lehel valides sobiva panga logo või pangaülekandega.

Tellimuse täitmist alustatakse Bjuti poolt peale arve tasumist.

Müügilepingu jõustumine


Ostja seob ennast tellimusega pärast arve tasumist.
Müügileping loetakse sõlmituks peale tasumisele kuuluva ettemaksu laekumist Bjuti Kaubandus OÜ arvelduskontole.

Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine


Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib Bjuti tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks logistikapartneri(te)le. Tarneaeg on üldjuhul 10-15 tööpäeva.
Juhul, kui mingil põhjusel saadetis viibib, lepib Bjuti Ostjaga kokku sobiva tarneaja.
Bjuti ei vastuta Toodete kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui Tooted on logistikapartneritele üle antud õigeaegselt.

Tagastamisõigus


Bjuti veebilehelt tellitud Toodetele kehtib alates kauba kättesaamisest 14-päevane tagastamisõigus. Juhul kui e-poest tellitud Toode Ostjale ei sobi, võib ta selle põhjendusi esitamata tagastada.
Taganemistähtaeg lõppeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Ostja või Ostja nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud Tooted füüsiliselt enda valdusesse.
Taganemisõigus puudub juhul, kui Ostjale on tarnitud suletud pakendis Tooted, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mis on pärast kohaletoimetamist avatud (kosmeetikatooted jms).
Kauba tagastamiseks tuleb Toode või Tooted saata Bjuti Kaubandus OÜ-le Itella Smartposti Tallinna Läänemere selveri pakiautomaati hiljemalt 14-ndal päeval peale ostu kättesaamist. Kauba tagastamisel tagastab Bjuti Ostjale tagastatava Toote maksumuse hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Bjuti Kaubandus OÜ saab tagastatava Toote oma valdusesse.
Ostja peab Toote enda kulul tagasi saatma ja Bjuti hüvitab Ostjale tagastatava saatmiskulu proportsionaalselt pakis olnud toodete arvule ja tagastatavate toodete arvule hiljemalt 14 päeva jooksul, alates hetkest mil Bjuti Kaubandus OÜ saab tagastatava Toote oma valdusesse.

Kui Ostja soovib vältida Toote väärtuse vähenemise hüvitamist, siis tuleb Toodet kasutada ja proovida nii, nagu seda on võimalik teha tavakaupluses, ning Toode tuleb tagastada originaalpakendis ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid. Kui Ostja kasutab Toodet rohkem, kui on vaja teha Toote olemuses ja toimimises veendumiseks, või ei tagasta Toodet originaalpakendis ja esialgses komplektsuses, siis vastutab Ostja Toote väärtuse vähenemise eest.
Tagastamisele kuuluva Toote halvenemise korral vastutab Ostja Toote kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on Toodet kasutanud muul viisil, kui on vaja selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Selleks, et veenduda Toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, võib Ostja seda käsitseda ja kasutada üksnes nii nagu tal lubatakse tavapäraselt seda teha poes.
Toote väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Bjuti-l õigus Ostjale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates Toote tagastamisest.
Kui Ostja on tagastatavat Toodet kasutanud või proovinud muul moel, kui seda oleks lubatud tavapäraselt teha poes või ta on kasutanud Toodet rohkem, kui on vaja teha selle olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks, siis vastutab Ostja Toote väärtuse vähenemise eest ning Bjuti-l on õigus see summa tagastamisele kuuluvast ostuhinnast maha arvata. Juhul, kui Ostja ei ole nõus Bjuti poolt näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus selle kindlaks tegemiseks pöörduda sõltumatu eksperdi poole. Sõltumatu eksperdi kulud tasub pool, kelle seisukoht ei osutunud põhjendatuks. Kui sellise poole välja selgitamine osutub võimatuks, siis jagatakse ekspertiisiga seotud kulud Ostja ja Bjuti vahel pooleks.

Vääramatu jõud


Bjuti ei vastuta tekkinud kahju või Toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Toote kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Bjuti ei saanud mõjutada või ette näha.

Muud tingimused


Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Bjuti jätab endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole 1 tööpäeva jooksul.
Tootepildid on illustratiivse tähendusega.